Sekilas Tentang Feminisme

Sekilas Tentang Feminisme

Feminisme berasal dari bahasa latin yang berarti perempuan. Menurut Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar perempuan maupun lelaki untuk…

BERKENALAN DENGAN DENGAN PEDAGOGI FEMINISME

Tulisan ini tentang pedagogi feminisme yang penulisannya dilatar belakangi oleh pengalaman penulis sebagai tenaga ahli anggota DPRRI komisi 8. Salah satu  tugas komisi ini adalah bidang pemberdayaan perempuan yang berkenaan dengan legislasi, budgeting dan monitoring. Ketika komisi 8  DPR-RI masa…

MEMBONGKAR  MITOS TULANG RUSUK

MEMBONGKAR MITOS TULANG RUSUK

Pengantar Isu penciptaan perempuan merupakan isu paling penting dan  mendasar untuk dibicarakan baik ditinjau secara  filosofis maupun  teologis, sebab konsep kesetaraan atau ketidakasetaraan gender dapat dilacak dari konsep penciptaan ini.  Dalam cerita  penciptaan perempuan  lahir mitos tulang rusuk yang mengatakan…

Aliran-aliran pemikiran Feminisme

Feminisme diawali dengan suatu pergerakan sosial yang muncul di dunia Barat pada tahun 1800-an dengan tuntutan kesamaan hak dan keadilan bagi perempuan. Pergerakan ini diilhami oleh pemikiran Mary Wollstenocraft dalam bukunya The vindication Rights of Woman tahun 1975 yang menuding…

Translate »